Privacy-verklaring

De website van Hoeveslagerij De Nil te Berlare wordt ontworpen door HVH Systems bvba.

Omdat de privacy van personen belangrijk is, stelt Hoeveslagerij De Nil het maximale in het werk om binnen het kader van haar activiteiten de contactpersonen te beschermen. Hiertoe heeft HVH Systems bvba de opdracht gekregen om conform de GDPR-regels de website-ontwikkeling veilig te maken.

De website van Hoeveslagerij De Nil verzamelt geen persoonsgegevens ter stockage op de website op permanente wijze.  Het voorziene contactformulier, waarbij iemand adresgegevens, telefoon en een bestelling kan  ingeven, resulteert in het versturen van een mail naar Hoeveslagerij De Nil. De mails worden in de zaak van Hoeveslagerij De Nil beschermd  bijgehouden zolang nodig is en deze worden daarna permanent geschrapt. Op de website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard.

De website is ssl beveiligd (over https://).

Als ondanks de maximale maatregelen ter bescherming van de privacy er toch een inbreuk zou mogelijk zijn die veroorzaakt wordt via de website van Hoeveslagerij De Nil, dan zal Hoeveslagerij De Nil dit melden aan de privacy commissie, zodra zij op de hoogte is van de inbreuk. Ook kan HVH Systems bvba aangesproken worden door Hoeveslagerij De Nil zodra dit nuttig kan zijn.

Zeer tijdelijk kan de toegang van een persoon gelogd worden door middel van het IP-adres. Hoeveslagerij De Nil of HVH Systems bvba zullen van deze informatie enkel gebruik maken in functie van eventuele nodige controles in verband met beveiliging tegen inbreuken. Zelf houdt Hoeveslagerij De Nil en HVH Systems bvba zich aan de regels om niet onnodig deze informatie te gaan gebruiken of misbruiken.

Hoeveslagerij De Nil verwacht van iedere bezoeker, van ieder contactpersoon dat hij/zij zich eveneens aan de privacy-regels houdt.